Bedřichov – Nejdříve běžný kontrolní den a hned na to ředitelský se uskutečnil v úterý 3.června v prostorách úpravny vody v Bedřichově na Jablonecku. Zatímco první část je běžnou rutinou na stavbách a účastní se jí především zástupci stavby, provozovatele a technického dozoru investora, na ředitelský den dorazil management všech zainteresovaných subjektů, dále tedy zástupci projektanta, státní správy i médií. Bedřichovská úpravna je druhou největší stavbou, kterou investor Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS), vlastní a zároveň je jeho letošní plánovanou největší investiční akcí.

Rekonstrukce a moernizace této velké úpravny vody, jež zásobuje pitnou vodou také krajské město Liberec, zahrnuje doplnění prvního separačního stupně a rekonstrukci filtrace. „Stejně jako na našich předchozích stavbách pro SVS garantujeme, že společně s partnerem ve sdružení zajistíme celé dílo v kvalitě a termínech i díky nabytým zkušenostem na podobných realizacích. Zároveň jsme rádi, že loňská mírná zima umožnila brzkou přípravu staveniště a zahájení prací. Vzhledem k průtahům před začátkem realizace klade schválený harmonogram výstavby zvýšené nároky na všechny participující subjekty především v oblasti termínů,“ uvedl za sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER s. r. o.

Rekonstrukce úpravny probíhá za provozu a během stavby bude docházet pouze ke krátkodobým odstávkám v řádu hodin, kdy bude produkce pitné vody nahrazena z jiných zdrojů, takže se na zásobování obyvatel nikterak neprojeví. Stavební práce mají být dokončeny do 30. listopadu 2014. Investorem stavby v objemu 98 822 803,- Kč (bez DPH) je SVS.