Orgány justice a média se v těchto dnech opět zabývají závěry Nejvyššího kontrolního úřadu při údajných nesrovnalostech při zakázkách souvisejících s Mistrovstvím světa v klasickém lyžování 2009.

Nechápeme smysl řízení, v němž jsou obžalováni zástupci investora, dozoru a dodavatele. Nikdy nedošlo k žádnému neoprávněnému obohacení společnosti SYNER. Naopak, firma SYNER často dodávala celou řadu plnění nad rámec uzavřených smluv a poškozenou by se právem mohla cítit sama. Nesrovnalost fakturace nábytku se skutečně dodaným stavem byla zjištěna a ve shodě mezi investorem, dozorem i zhotovitelem řešena dříve, než začala kontrola NKÚ. V žádném případě tedy nelze hovořit o jakémkoliv podvodu. Svědčí o tom i to, že se univerzita ani nepřipojila k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody. Nerozumíme, proč se orgány činné v trestním řízení zabývají nějakou dílčí nesrovnalostí v průběhu složité rekonstrukce, která byla ve shodě všech zúčastněných stran okamžitě řešena po jejím zjištění.

Původcem tohoto nesmyslného řízení je NKÚ a jeho, podle našeho názoru, zcela nestandardní přístup. NKÚ zahájil kontrolu uprostřed probíhajícího projektu rekonstrukce vysokoškolských kolejí a ukončil ji před skončením akce, aniž by počkal na její finální vypořádání. Pokud NKÚ měl při své kontrole najít mnoho nedostatků, je s podivem, že do dnešního dne neprovedl kontrolu jejich odstranění. Zato zveřejnění negativní závěrečné zprávy si NKÚ načasoval přesně na den před zahájením MS 2009. V tomto kroku spatřujeme jeden ze zásadních důvodů komerční neúspěšnosti mistrovství. A tady je na místě otázka, kdo ve skutečnosti způsobil a jaké škody? Společnost, která vyvinula maximální snahu, aby vše bylo dokončeno včas a s předstihem a přispěla tak k bezproblémovému průběhu MS, anebo NKÚ, který zveřejnil negativní zprávu o přípravách MS před jeho zahájením? Co k tomu NKÚ vedlo? Nešlo jen o účelovou snahu dohnat stavební firmu před soud? Podle našeho názoru se jednalo o špinavou politickou hru, která v konečném důsledku zásadním způsobem poškodila a poškozuje Českou republiku a i nadále vrhá negativní stín na město Liberec, stavební firmu nevyjímaje.

Pokud příslušné orgány ztrácejí tolik energie a času na objasňování podobných banálních záležitostí, které jim podle nás vůbec nepřísluší, pak je zřejmé, proč nejsou schopny objasňovat skutečně závažné kriminální případy.

Ondřej Paclt

tiskový mluvčí SYNER, s.r.o.