Liberec – Proces fúze společností SYNER, s.r.o., a SYNER Morava, a.s., bude završen k 1. dubnu 2017. „Našemu rozhodnutí předcházela tříletá diskuze na úrovni akcionářů, managementu holdingu a obou firem. Řešili jsme smysluplnost existence samostatné funkční firmy na Moravě se stejným stavebně odbornostním zaměřením převážně na pozemní stavby, jako má liberecký SYNER,“ uvádí předseda představenstva S group holding Martin Borovička. O spojení firem rozhodl jediný akcionář společnost S group holding, a.s., na své valné hromadě letos v říjnu. Po fúzi bude nadále fungovat společnost pod názvem SYNER, s.r.o., protože SYNER Morava, a.s., k uvedenému datu zanikne.

Holding o fúzi rozhodl v čase, kdy stavební výroba v České republice je i několik let po realitní a finanční krizi stále značně nestabilní a ve stavebním průmyslu jsou velké zakázkové turbulence. Od spojení skupina S group očekává zejména přínosy v oblasti ekonomické, obchodní a personální.

Sloučení obou firem je vnímáno ze strany akcionářů i managementu společností jako logický krok, který povede především ke zlepšení ziskovosti stavební divize skupiny  S group a ke zlepšení pozice a posílení stavební společnosti SYNER, s.r.o., na v současné době velmi těžkém konkurenčním stavebním trhu v ČR. Holding rozhodnutí o fúzi již oznámil finančním ústavům a obchodním partnerům.

Historie společnosti SYNER Morava

Společnost SYNER Morava, a.s., (dříve Manďák, a.s.) je nejstarší stavební firmou v okrese Kroměříž. Skupina S group holding firmu koupila v roce 2005. Firma se po celou dobu své existence zaměřuje především na pozemní stavby.