Státní podnik Povodí Labe zahájil významnou stavbu snižující povodňové ohrožení na Lužické a Bílé Nise. Zkapacitněním stávajících přítokových štol do VD Mšeno a výstavbou nové odpadní štoly bude dosažena ochrana města Jablonce proti záplavám do úrovně stoleté vody na Lužické Nise a padesátileté vody na Bílé Nise.

Ve veřejné soutěži zvítězilo sdružení firem Metrostav a.s a SYNER, s.r.o., které provede stavební práce v plánované výši téměř 375 mil. Kč. Stavba bude dokončena do 30.6.2013.