Vodohospodářské stavby

Nabízíme bohaté zkušenosti ve výstavbě čistíren odpadních vod, kanalizačních a vodovodních řadů, ve vybudování protipovodňových štol, při odstranění ekologických zátěží a dalších opatření.

12