Nový výrobní závod pro korejskou společnost KCCZ při západním okraji průmyslové zóny Triangle u Žatce bude sloužit pro výrobu výztužných drátů a lan pro pneumatiky, konkrétně patního lanka, a to za pomocí protahování, kalení a pokovování pro lepší přilnutí gumy při vulkanizaci. Výroba bude doplněna plochami pro skladování, kancelářskou budovou, technickými a drobnými objekty. Navrhovanou stavbou je areál nového výrobního závodu společnosti KCCZ. Kromě vlastních výrobních hal (SO 01, SO 02) stavba zahrnuje administrativní budovu (SO 03), vrátnici (SO 04) a další drobné stavební objekty jako je např. přístřešek pro kola, vlajkové pole, oplocení atd. Nedílnou součástí stavby jsou inženýrské sítě, vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy. Výstavba areálu je plánována ve 3 etapách. Výstavba některých inženýrských sítí a vnitroareálových komunikací bude probíhat též po etapách v návaznosti na postupnou výstavbu stavebních objektů. Bead Wire bude vyráběn ve výrobní hale SO 01 Hala BW. Společnost KCCZ zabere v průmyslové zóně pozemek o rozloze 20 ha, zastavěná plocha haly bude 85 000 čtverečních metrů. Do konce roku 2028 nabídne práci 300 zaměstnanců.