Nový fotbalový areál ve Vesci byl vybudován jako náhradní sportoviště za zrušený fotbalový areál v Doubí, který uvolnil pozemky pro výstavbu obchodního centra. Jednalo se o moderní sportoviště vybavené fotbalovým hřištěm s umělou trávou 3. generace s umělým osvětlením a tréninkovou plochou s přírodním povrchem. Součástí areálu je velkoryse řešený objekt s klubovnou, šatnami, restaurací a dalšími provozními místnostmi. Součástí tohoto objektu je i malá tribuna pro diváky.