Jednalo se o výstavbu nového fotbalového hřiště s umělým trávníkem. Součástí úprav byla stavba opěrných stěn se záchytnými sítěmi při jižní a severní hraně hřiště, stavba opěrné stěny s drátěným oplocením podél východní strany hřiště, stavba vymezujícího zábradlí s mantinelem na západní straně mezi novým a stávajícím travnatým hřištěm, realizace umělého osvětlení hřiště a instalace vybavení (branky, hráčské lavice, atd.).