Jednalo se o novostavbu výrobního závodu s hlavní výrobní halou o ploše 6.420 m2, technickým objektem, ČOV, inženýrskými sítěmi a terénními úpravami včetně oplocení areálu v Krupce. Hlavní objekt byl specifický zaměřením na potravinářskou výrobu a z toho vyplývajících opatření k zajištění hygieničnosti budoucího provozu, projevujícím se v mnoha detailech a dále specifickými dodávkami pro chladírenské a mrazírenské prostory a logistiku. Celá stavba byla realizována ve velmi krátké dodací lhůtě pro zahájení zkušebního provozu.