Jednalo se o dostavbu závodu na výrobu plochého skla Glaverbel Teplice. V rámci stavebních prací byly realizovány hrubé stavby objektů SO-1510, SO-1610 a SO-1241 včetně betonového skeletu, betonové podlahy, ocelové konstrukce a opláštění objektů.