První velká zakázka společnosti SYNER. V architektonicky zajímavé budově se nachází otevřené atrium s panoramatickými výtahy a vedle jednotlivých učeben i cvičební sály, jejichž velikost je možno pomocí posuvných stěn upravit dle potřeby. V největší místnosti budovy – koncertním sále, se konají tradiční pěvecká vystoupení absolventů.