Výstavba domu sociálních služeb Sámova v ul. Sámova, Praha 10, který poskytuje podporu a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.  Jižní kolmé křídlo budovy je využíváno jako lékařské a rehabilitační pracoviště. Součástí výstavby byla dále parkovací stání a technické zázemí.