Jednalo se o výstavbu výrobního závodu na výrobu plastových výrobků pro automobilový průmysl. Součástí výstavby byl třípodlažní administrativní trakt s technologickým a vývojovým zázemím a obslužné komunikace s parkovacími plochami. Dále byla vybudována skladovací sila pro granulát.