Výstavba obou etap proběhla na bývalém poli v okrajové části města Turnov. Jednalo se o výrobní halu s přičleněnou administrativní budovou a kompletní novou infrastrukturou. Jednoduchá jednopodlažní hala je vybavena technologií pro tepelné zpracování plastů do automobilového průmyslu. Dvoupodlažní administrativně technická část objektu pak skrývá kromě veškerých kanceláří i zázemí pro zaměstnance (šatny, sprchy, WC), jídelnu s vlastní kuchyní, laboratoře, dílny, technologické místnosti (strojovny VZT, kotelnu, rozvodny, kompresorovou místnost pro výrobu stlačeného vzduchu atd.) a sklady. Díky rozlehlosti výrobní haly zde byly např. vzduchotechnické jednotky umísťovány na střechu pomocí těžkého vrtulníku. Konstrukčně je stavba tvořena montovaným železobetonovým skeletem s lehkým skládaným pláštěm.