Jednalo se o výstavbu výrobního závodu na výrobu dílů pro automobilový průmysl. Součástí výstavby byl dvoupodlažní administrativní trakt s technologickým a vývojovým zázemím a obslužné komunikace s parkovacími plochami.