Jednalo se o stavební práce na výstavbě průmyslové haly vyjma zakládání a nosné konstrukce – skeletu. Stavba zahrnovala stavební objekty SO 03 Výrobní hala, SO 04 Školicí středisko a SO 10 Čistírna odpadních vod. Stavba byla zajímavá svou velikostí cca. 45.000 m2.