Jednalo se o novostavbu dvou vzájemně propojených objektů a to jednopodlažního objektu zámečnických dílen a čtyřpodlažního provozního objektu. V provozním objektu se nachází nákladová vrátnice, laboratoře a kanceláře. Součástí stavby bylo i vybavení laboratoří laboratorním nábytkem. Stavba se nachází v chemicky agresivním prostředí a při výstavbě bylo nutné chránit venkovní konstrukce speciálními nátěrovými hmotami. Nosná konstrukce objektu je železobetonový skelet s obvodovými vyzdívkami v prvním patře a s opláštěním panely Kingspan v ostatních patrech.