Jednalo se o rekonstrukci objektu bývalého mlýna (obnova brownfield) v centru města na vědeckotechnický park s užitnou plochou 3.185 m2. Funkčně je budova členěna na veřejnou část (vestibul, prostor vstupní dvorany s recepcí, hlavní schodiště a výtahy), výzkumnou část (uzavřené prostory vývojových laboratoří a kanceláří), společensko-edukační část (aula s předsálím), technologickou a provozní část (kanceláře, zázemí pro personál, sklady, schodiště, dílna údržby a strojovna technologie). První částí rekonstrukce byly bourací práce. Následně byly v části mlýnice v ponechaném obvodovém a vnitřním zdivu postupně vkládány jednotlivé železobetonové stropy. V části sila byl proveden monolitický skelet s obvodovými a vnitřními stěnami z keramických tvárnic, který je založen na obvodových pasech. Monolitická deska střechy je zateplena tepelnou izolací. Fasáda objektu v úrovni 1.NP je řešena jako zelená stěna. Stávající obvodové stěny jsou zatepleny pomocí provětrávané fasády kontaktním zateplovacím systémem s finální povrchovou úpravou z omítkoviny. Vnitřní prostory jsou omítnuty a vymalovány případně obloženy keramickým obkladem. Na podlahové krytiny byla dle účelu místnosti použita keramická dlažba, epoxidová či polyuretanová stěrka. Součástí schodišťových prostor jsou 2 výtahy. Součástí projektu byla i dodávka profesních celků – silnoproudých technologií vč. dodávky svítidel, venkovní trafostanice objektu, fotovoltaické elektrárny; slaboproudých instalací vč. příprav pro speciální AV techniku investora, MaR, zdravotechniky, vytápění vč. kogenerační jednotky, VZT a chlazení. Kolem objektu byly zbudovány nové zpevněné a zelené plochy vč. výsadby nových stromů a keřů, gabionové stěny kolem trafostanice. Rekonstruované vnitřní komunikace a plochy areálu mají rozlohu 1.624 m2, sadové úpravy 726 m2.