Stavební úpravy na pavilonech U1, U2, T, S, MŠV spočívaly ve statickém zabezpečení nosných částí stavby a v kompletní výměně střešní konstrukce (kromě pavilonu S), podlahových konstrukcí a přezdění příček. Dále byly realizovány nové podhledy, okna, dveře, nové rozvody elektroinstalace, topení a zdravotní instalace, nová technologie stravování a zateplení fasády včetně omítek.