Jednalo se o novostavbu objektu skladového a nákupního areálu společnosti Richter+Frenzel v Praze zabývajícího se nákupem a prodejem vybavení koupelen, topení, instalačního materiálu (zdravotní technika, vany, armatury, radiátory, kotle, trubky, tvarovky atd.), který zabírá třetinu plochy rovinného pozemku nepravidelného tvaru. Objekt tvoří jednopodlažní skladová hala se třemi loděmi, hala s expedicí a příjmem a dvě ramena dvoupodlažní administrativy s prodejnou a vzorkovnou, které přiléhají ze dvou stran k jednopodlažní hale. Z kulatého nároží se vstupuje do vzorkovny. Administrativní trakt lemuje komunikace U Technoplynu a Průmyslovou. Více než 33 % plochy areálu je tvořeno zpevněnými povrchy příjezdových komunikací, parkovištěm, manipulačním dvorem a pěší komunikací. Objekt haly má výšku atiky nepřevyšující 12,5 m.