Rekonstrukce 5 pavilonů základní školy spočívala ve výměně fasádních výplní otvorů, rekonstrukci střešního pláště, realizaci kontaktního zateplovacího systému a výstavbě areálové dešťové kanalizace. V pavilonu tělocvičny probíhaly dále demoliční práce, zednické práce, interiérové práce, TZB, vybavení nábytkem a vybavení sportovním náčiním velké tělocvičny pro míčové hry a malé gymnastické tělocvičny. V pavilonech 1. A 2. Stupně se jednalo o rekonstrukci sociálních zařízení včetně nových rozvodů TZB. Škola zabezpečuje výuku 1. a 2. stupně pro širokou spádovou oblast města Desná v Jizerských horách s max. kapacitou cca 540 žáků.