Byla provedena výměna napadených dřevěných prvků konstrukce krovu, kompletní fungicidní ošetření dřevěných konstrukcí, výměna střešní krytiny za štípanou břidlici. Restaurovány byly všechny pískovcové prvky, tepané a pasířské prvky, dřevěné šambrány. Byla provedena nová elektroinstalace a sádrokartonové obložení. Dále byla provedena nová fasáda Měšťanského domu č. p. 485/1 a restaurátorské práce na architektonických prvcích, kvádrovém zdivu a vstupních dveřích.