Jednalo se o komplexní přestavbu a rekonstrukci bývalé nemocniční budovy na objekt školství. Budova má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží, přičemž 2. PP a 6. NP není na celém půdorysu objektu, tedy jen částečně. Zajímavým prvkem je ocelová vestavba prostoru poslucháren, která je provedena přes 2 podlaží. Dalším architektonicky působivým prvkem je zavěšená, odvětrávaná keramická fasáda. Střecha objektu je provedena jako sedlová s plechovou krytinou.