Rekonstrukce jedné z největších městských čistíren odpadních vod v ČR pro Liberec a Jablonec nad Nisou se změnou kapacity ze 122 tisíc na 190 tisíc ekvivalentních obyvatel a dosažení parametrů požadovaných Směrnicí o čištění městských odpadních vod. Rekonstrukce zasáhla mechanickou část čistírny, zejména zatížených lapáků štěrku a písku a česlovnu (vysoký výskyt písku), dále mechanicko-biologický úsek. Biologický stupeň má formu tzv. R-D-Ds-D-N systému, tedy s anoxickým selektorem, s předřazenou denitrifikační sekcí následovanou nitrifikační sekcí a regenerací kalu v proudu vratného aktivovaného kalu. Postupně bylo přebudováno všech šest biolinek, objekty kalového a plynového hospodářství a byl nainstalován nový řídicí systém, který zajišťuje optimální provoz čistírny. Náročným úkolem bylo mj. vytvoření optimálního systému dodávky vzduchu pro nitrifikační proces, optimalizace tepelného hospodářství včetně instalace druhé kogenerační jednotky výkonu 335 kW. Rekonstrukce probíhala za provozu, po etapách a v jejím rámci byly naplánovány pouze krátkodobé odstávky na základě zadání minimalizovat znečištění řeky Nisy.