Kompletní rekonstrukce historické budovy s dvorní přístavbou spočívající v realizaci prostor určených k bydlení ve 4. NP – podkrovní 6. NP, obchodních prostor v 1. NP – 3. NP formou shell & core a prostor technického a technologického zázemí v 1. PP a 7. NP budovy vč. společných prostor – vstupní chodby, historického a nového schodiště, dále vč. obvodového pláště zahrnujícího zděnou fasádu se štukovou výzdobou, přiznanou tektonikou, bosáží a figurálními štukovými prvky (uliční, dvorní) a fasády štítů, historickou střechu, pochozí terasu nad přístavbou v 2. NP (suchá dlažba + kačírek) a zasklené přestřešení dvora.