Předmětem díla je výstavba kanalizační sítě DN 250 až DN 300 včetně kanalizačních přípojek na veřejném prostranství, výstavby vodovodů DN 100 a DN 200 a kanalizačních čerpacích stanic. Výtlaky OV v délce – 1922 m, gravitační část v délce – 140 m, kanalizační sběrač A v délce – 4 916 m, stoky v povodí A v délce – 3 816 m, sběrač B v délce – 6 426 m, stoky v povodí B v délce – 5 664 m. Celková délka nově budované kanalizační sítě je 22 884 m, celková délka vodovodů je 810 m DN200, 1740 m DN100 a celkový počet přípojek 665 ks dle projektové dokumentace zpracované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.