Výstavba unikátního medicínského zařízení se složitým technickým vybavením v areálu FN na Bulovce. Speciální medicínské zařízení slouží k léčbě těžkých onkologických nálezů u pacientů pomocí protonového svazku. Protonové centrum je vybaveno špičkovou technologií belgické společnosti IBA (Ion Beam Application). Objekt protonového centra včetně přeložek inženýrských sítí a přípojky NN, horkovodu, kanalizace, vodovodu a části elektro byl realizován při zachování plného technického provozu a zachování plného provozu objektů v areálu nemocnice.