Jednalo se o rekonstrukci a přestavbu památkově chráněné historické budovy ze 17. století na administrativní objekt s bezbariérovým přístupem. Součástí projektu bylo vybudování podzemního parkoviště a obslužných komunikací.