Výstavba nové školní budovy a rozšíření stávajících budov (o nadstavbu na stávající budově a přístavbu nových studoven k budově knihovny) česko-anglické základní školy (1. až 5. ročník) včetně rozšíření parkoviště a vybudování nových komunikací v areálu Open Gate v Babicích u Prahy. V rámci 2. etapy výstavby byla vybudována nová víceúčelová hala s umělým povrchem pro různé sportovní a společenské akce včetně zázemí. Další menší prostory slouží pro fitness, aerobik, tanec nebo jógu. Dále bylo vystavěno 5 velkých učeben základní školy, které jsou vybaveny nejmodernější technikou pro kvalitní pedagogickou práci. Při výstavbě byl hlavní důraz kladen na maximální bezpečnost a minimální zásahy do chodu školy v průběhu školního roku.