Stavby tělocvičny a školních dílen jsou navrženy jako třípodlažní objekt. Objekt je částečně zapuštěn do terénu. Objekt je umístěn v areálu školy podél komunikace naproti stávající budově školy a internátu. Objekt je osazen ve svažitém terénu, což umožňuje přístup do budovy do dvou podlaží přímo z terénu. Dílny v suterénu a v přízemí jsou obslužné z úrovně terénu. V suterénu je umístěn provoz dílen a příslušenství pro strojaře a zámečníky, strojovna VZT, kotelna a rozvodna elektro. V přízemí je vstupní pasáž, úsek tělovýchovy a dílny s příslušenstvím pro zedníky. V levé části 1. NP jsou dílny s příslušenstvím pro malíře a natěrače a část tělovýchovy, která je přístupná z přízemí. V pravé části 1. NP jsou dílny s příslušenstvím pro obuvníky a krejčí. Objekt je vybaven evakuačním výtahem. Součástí dodávky bylo vybavení interiéru. Dopravně je objekt napojen na stávající komunikaci, zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkových dlažeb, plochy jsou odvodněny do liniových odvodňovacích žlabů.