Objekt obchodního centra je založen na pilotech, při založení bylo použito rozsáhlé pažení, dále byl u zakládání pyrotechnický dozor z důvodu možnosti nalezení leteckých bomb z druhé světové války. Nosný systém je z monolitického železobetonu, jeden z nejnáročnějších monolitů, které SYNER prováděl. Používalo se i velké kruhové bednění na objekt lanové stanice „Větruše“, která je na střeše obchodního centra. Zhruba na polovině střešní plochy se nachází dvě patra parkovacích stání.