Objekt obchodního domu se 136 nájemními jednotkami, multikinem s pěti sály, exkluzivními kancelářemi na ploše 2.800 m2, čtrnácti nájemními byty a 850 parkovacími stáními. Komplex obchodního domu sestává z devíti objektů tvořících celek propojený pasážemi na celkové ploše 21.000 m2. Součástí celého projektu byly rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, demolice původního Obchodního domu Ještěd po zprovoznění I. etapy a následné dokončení II. etapy. Obchodně společenské centrum FORUM získalo cenu „Stavba roku 2011“, která jí byla udělena Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za účelné spojení společenského poslání s využitím pro obchodní účely a obohacení celkové vybavenosti centra města Liberce a dále ocenění „Stavba roku Libereckého kraje – Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2011“.