Dodatečná rekonstrukce fasád a centrálních schodišť v budovách A, B a C. Výměna původního oceloskleněného pláště hlavních vstupních hal a centrálních schodišť na výšku 9 podlaží za systémový hliníkový systém s odpovídajícími tepelně-technickými parametry. Postupné vybourání stávajících staticky nevyhovujících centrálních schodišť a vybudování nových z ocelové nosné konstrukce s prefabrikovanými stupni. Náročné technicky – vložení nových konstrukcí do původních panelových objektů s množstvím rozměrových nepřesností. Součástí byla rekonstrukce vstupních hal, výměna výplní hlavních vstupů, kompletní rekonstrukce recepcí včetně vybavení zařízením a zázemím.