Vlastní stavba prošla od svého zahájení v prosinci 2010 významnou proměnou, jak stavební, tak i technologickou. Čistírna je situována do bývalého vojenského prostoru a proto zahájení prací předcházel důkladný pyrotechnický průzkum. Realizace si vyžádala zvýšené úsilí i při zabezpečení venkovních objektů a sítí před vysokou hladinou spodní vody. V minulosti byly odpadní vody z Mimoně čištěny na integrovaném hrubém předčištění a biologických dočišťovacích rybnících. To nebylo v souladu s platnou legislativou a kromě toho nebylo možné zajistit limity pro vypouštění zejména v zimních měsících. V rámci investice SVS byla proto provedena kompletní rekonstrukce čistírny, která probíhala za provozu a bez odstávek. Odpadní vody z města Mimoně a od bioplynové stanice Mimoň jsou nově přečerpávány výtlačným řadem 2x DN 220 až na přítok na ČOV Hradčany včetně shybky pod řekou Ploučnicí, která je v bezprostřední blízkosti.