Novostavba inovačního centra pro vědeckovýzkumné a vývojové účely se zaměřením na membránové procesy a související aplikační provoz a stavbu prototypů včetně nezbytného zázemí na mezinárodní úrovni. Jedná se o šestipodlažní objekt, jehož podzemní a poslední (páté) podlaží nezaujímají celou půdorysnou plochu.  Objekt je složen ze tří traktů celkově řešených jako monoblok – levý, střední (atrium) a pravý. K těmto základní částem jsou přidruženy ostatní stavební objekty – venkovní schodiště, venkovní rampa, loubí, osvětlovací šachta a opěrné zdi. Objekt je zakončen plochou střechou, která je zrealizována ve dvou výškových úrovních – nad čtvrtým podlažím a nad pátým podlažím. Střední trakt (atrium) zastřešuje pultový prosklený světlík. Hlavní vstup do objektu je situován do východního průčelí. Objekt je vybaven prvky pro bezbariérové využití včetně úpravy pro slabozraké a nevidomé – přístup, toalety, výtahy, parkovací místa. Levý trakt má čtyři nadzemní podlaží. Nachází se zde administrativní zázemí budovy, sklady a šatny. Pravý trakt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Jsou zde umístěny technologické haly (hala pilotních technologií jde přes dvě patra), laboratoře, badatelny, prostory pro preinženýring, strojovny,  elektro rozvodny, nádrž SHZ, schodiště a nákladní výtah. Střední trakt (atrium) je jednoprostorový čtyřpodlažní a zajišťuje komunikační propojení levého a pravého traktu ve všech společných podlažích. Po obvodu atria je ochoz, schodiště a výtah. Celková zastavěná plocha objektu je 1 148,58 m².