Přístavba nového přízemního spojovacího krčku ze stávající budovy školy a nového patrového objektu školní tělocvičny s atypickým zastřešením pomocí velkorozponových obloukových lepených vazníků s bedněním a krytinou z měděného plechu, přízemní část tělocvičny nad zázemím je řešena jako terasa s betonovou dlažbou na podložkách a prosvětlujícími bodovými světlíky. Krček je vyzděný, je zde situován hlavní vstup do přístavby a prostor šaten. V objektu tělocvičny jsou v přízemí učebny, zázemí tělocvičny (šatny, sprchy, WC), kabinety a sklad nářadí. V patře, v prostoru přiléhajícímu k terase, je galerie pro diváky s proskleným zábradlím. Tělocvična je vybavena speciální sportovní stěrkovou podlahou, obkladem stěn a akustickým obkladem stropu s dodatečným zateplením. Součástí bylo kompletní vybavení instalacemi a rovněž veškeré sportovní vybavení.