Jednalo se o rekonstrukci vodovodu bezvýkopovou technologií z PE100 RC plus SDR11 PN16 d 90 x 8,2 mm v délce 764 bm a výkopovou technologií z PE100 SDR11 PN16 d 90 x 8,2 mm v délce 150,6 bm. Součástí prací bylo přepojení 32 ks vodovodních přípojek, vysazení 3 ks podzemních hydrantů a 2 ks vzdušníků. Dodávka vody byla po dobu realizace zajištěna pomocí provizorního vodovodního řadu a k přerušení dodávky vody tak docházelo pouze v době přepojování na nový vodovodní řad. Součástí prací byla i obnova povrchů zasažených stavbou (asfaltové komunikace, travní plochy).