Rekonstrukce vodárenské infrastruktury v lokalitě Nerudovo náměstí a přilehlých ulic Bažantí, Liliová, Herrmannova, Kavčí a Voroněžská. Původní kanalizace a vodovod v této lokalitě pocházejí přibližně z roku 1900 a jejich stav byl technicky nevyhovující. V rámci rekonstrukce bylo celkem vyměněno 859 m kanalizace a 1.005 m vodovodů a dále opraveno 63 kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Nové kanalizační stoky byly postaveny z kameninových trub KTH DN 300 a DN 400 (v rámci stavby bylo přepojeno a v nezbytně nutném rozsahu na veřejné části zrekonstruováno 32 ks stávajících kanalizačních přípojek z trub PVC DN 150). Nové vodovodní řady byly postaveny z trub tvárná litina Blutop TLT DN 90 a DN 110 (v rámci stavby bylo přepojeno a v nezbytně nutném rozsahu na veřejné části zrekonstruováno 31 ks stávajících vodovodních přípojek z trub HDPE DN 32, DN 40, DN 50 a DN 63).