Rekonstrukce městské kanalizace realizovaná vykopáním rýh, vybouráním stávajícího potrubí, položením nového potrubního systému včetně napojení domovních přípojek, šachet, uličních vpustí, zajištění křížících a souběžných sítí, doplnění konstrukčních vrstev a konečných povrchů komunikací.