Rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok. Stavba byla provedena v komunikaci v ulici Husova a propojovacími řady a stokami zasahuje do bočních ulic. Vodovodní potrubí bylo ukládáno ve stávajících trasách vodovodních řadů. Při rekonstrukci vodovodu bylo provedeno přepojení navazujících vodovodních řadů do bočních ulic a přepojení všech 20 ks stávajících vodovodních přípojek.