Cílem projektu bylo vybudování nové čistírny odpadních vod (ČOV) pro obec Kořenov tak, aby byla zajištěna potřebná účinnost čištění pro současné i výhledové zatížení a produkce odpadních vod byla v souladu s požadavky vodohospodářských orgánů i platné legislativy ČR. ČOV je navržena zcela na dolním okraji Dolního Kořenova na lesním pozemku, tedy již mimo zastavěnou část obce, v horském svažitém terénu, jen ojediněle se vyskytují plochy s menšími sklony. Výstavba ČOV umožnila ekologické odvádění a čištění odpadních vod z obce Kořenov a nejbližšího okolí. Po provedení železobetonových konstrukcí byla ČOV zasypána a zatravněna, v pohledu jsou pouze štítové zdi a vjezdová část. Kanalizační řady byly prováděny z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 10 482 m.