Stavební práce probíhaly především v 1. NP, kde byla řešená komplexní rekonstrukce operačních sálů se zázemím (čisté prostory) a vybudování nového oddělení ARO (vč. čistých chodeb). Ve 2. PP byla realizována nová rozvodna NN. Další stavební úpravy probíhaly na střeše objektu, kde byla rozšířena strojovna vzduchotechniky. Menší stavební úpravy probíhaly i v ostatních podlažích, a to práce spojené s rozvody nových instalací. V rámci komplexní rekonstrukce byly vyměněny v řešených částech objektu okenní výplně. Dále byl vybudován nový malý nákladní výtah pro odvoz nečistého materiálu z operačních sálů do centrální sterilizace. Realizace výtahu si vyžádala stavební úpravy v 2. PP až 2. NP. Stávající čistý malý nákladní výtah byl repasován. Dále byl vyměněn lůžkový lanový výtah s bočním vstupem. V 1. PP objektu byla v prostorech stávající strojovny VZT nově zřízena vakuová stanice a na venkovní fasádě byly vytvořeny uzavíratelné niky pro zdroje medicinálních plynů (N2O, CO2) pro operační sály. Součástí dodávky byla dále pevně zabudovaná lékařská technologie, zabudovaný nábytek, výměna dieselagregátu a datových páteřních rozvodů, a to i v okolních objektech.