Rekonstrukce stavebního a technologického celku čistírny odpadních vod za plného provozu ve významném rekreačním centru Krkonoš splňující zákonem dané požadavky na čistotu odpadních vod. Jednalo se o kompletní vystrojení hrubého předčištění, nové mechanicko – biologické linky s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací včetně dmychárny, o anaerobní stabilizací kalu, o doplnění strojním zahuštěním přebytečného kalu a chemickou eliminací fosforu dávkováním síranu železitého z nové nádrže. Byl osazen systém řízení čistícího procesu včetně potřebných elektrických rozvodů. Stávající objekty byly přizpůsobeny nové technologii. V aktivačních nádržích byla zvednuta hladina o 0,25 m, ve vertikálních dosazovacích nádržích nabetonovány stěny o 0,55 m a zvýšena hladina o 0,50 m. Byl mj. vybudován nový velín, realizovány potřebné stavební úpravy objektů včetně provedení nátěrů ocelových konstrukcí a sanací betonových konstrukcí, nové měrné objekty.