Předmětem stavby byla příprava území, hrubé terénní úpravy, pilotové založení, staveništní provizorní komunikace a zařízení staveniště.