V rámci I. etapy výstavby vývojových, administrativních, školících a výrobních prostor byla nově postavena budova laboratoře, která je dělena na dva hlavní prostory, na prostor přístupný zákazníkům i zaměstnancům (tzv. SHOWROOM), zázemí pro zákazníky a zasedací místnost a chráněný prostor přístupný pouze zaměstnancům (poloprovoz, sklady chemie a rolí, laboratoře a zkušebny, administrativní pracoviště a zázemí pro zaměstnance). V rámci řešeného objektu byl vybudován komunikační systém v areálu firmy včetně parkovacích stání pro osobní automobily, chodníků a rozptylových ploch. Jednalo se o novostavbu, v laboratoři se vyvíjejí a zkouší stroje pro výrobu nanovláken, což si vyžádalo vysoké požadavky na čistotu provozů (nadstandardní VZT zařízení, vysoce odolné protichemické stěrky).