Město Český Dub je relativně velkou spádovou oblastí na opačné straně Ještědského hřebene, než leží Liberec. Dostavba a rekonstrukce stávající budovy školy a vybudování nových objektů zde tedy bylo více než nutností. Celá výstavba probíhala v centru města na místě bývalého parku. Objekt školy je rozčleněn do několika samostatně vyhlížejících budov, aby byl zachován architektonický ráz centra města. Konstrukčně je pak stavba tvořena zděnými stěnami, železobetonovými stropy a klasickou střechou s dřevěným krovem a taškovou krytinou. Půdorysně tvoří budovy školy trojúhelník, v jehož středu je poměrně prostorné atrium, které slouží žákům jak pro trávení volného času o přestávkách, tak i pro výuku na terasách některých učeben.