Stavba zahradnictví se skládá z provozní budovy, skleníků a venkovních pěstebních ploch. Provozní část zahrnuje výukové a přestávkové prostory, sociální zařízení, šatny, kancelář vedení, sklady a technické vybavení. Skleníková část je rozdělena do pěti oddělení podle technologie a dvou pracoven. V polozapuštěném suterénu je technické zázemí zahradnictví. Dopravně je zahradnictví napojeno na stávající komunikaci. Komunikace ke skleníkům navazuje na zmíněnou komunikaci a je provedena z asfaltového krytu. Zbývající části ploch pro pěstování jsou provedeny z drceného kameniva. Plocha před garážemi je provedena ze zámkové dlažby. Výškový rozdíl mezi komunikací a skleníky je vyrovnán dvěma schodišti s žulovým obkladem.