Stavba se skládá z rekonstrukce stávajícího objektu školy a dostavby nových prostor pro potřeby školy. V rámci rekonstrukce byly provedeny výměny oken a dveří, nové rozvody TZB a nové povrchy podlah i stěn. Dostavba byla provedena jako monolitický skelet s dozdívkou keramickými cihelnými bloky. Fasáda byla provedena jako kombinace kontaktního zateplovacího systému se zateplenou fasádou s obložením lícovým zdivem. V rámci stavby byly provedeny nové zpevněné plochy, sadové úpravy a přípojky médií.