Rekonstrukce vodovodů bezvýkopovou metodou v rozsahu: HDPE 110 – 59 bm, HDPE 90 – 406 bm, HDPE 63 – 490 bm včetně všech přípojek.