Kompletní rekonstrukce bývalého obchodního domu Máj na městský úřad. Při bouracích pracích byly vybourány veškeré vnitřní příčky, podhledy, podlahy, schodiště i výtahy. Byl odstraněn střešní a obvodový plášť vč. výplní otvorů. Z původní budovy se zachoval pouze nosný železobetonový skelet, z kterého byl ubourán jeden trakt, čímž došlo k půdorysnému zmenšení budovy. Následné stavební práce zahrnovaly provedení nosných ocelových, železobetonových a zděných konstrukcí, betonových podlah, výplní otvorů, sádrokartonových příček a podhledů, kompletních rozvodů vody, kanalizace, topení, elektro, VZT a MaR vč. koncových prvků. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem, obkladem z Dekmetalu a systémem STO. Střecha je zčásti zelená, zčásti s dřevoplastovými prkny a zčásti s kačírkem. V interiérech na podlahách je dlažba, v kancelářích PVC či koberec, na stěnách malba nebo obklad. Garáže v suterénu budovy jsou nově napojeny na komunikaci do ul. Jodlova, objekt je nově napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci. Součástí stavby jsou také rozsáhlé úpravy parteru před budovou. Nové sídlo městského úřadu má bezbariérový přístup do budovy a snadnou dostupnost v centru města pro všechny občany.